Vodojemy

Vodojemy AKVAEL – ten správný partner pro Vás

Vodojem je stavba postavená převážně z oceli nebo železobetonu. Je to architektonické dílo, jehož tvar se blíží ke kruhovému válci. Samotné konstrukční řešení se odvíjí od podmínek místa, na kterém se vodojem staví.

Na základě této specifikace se specializujeme na stavbu věžových vodojemů, zemních vodojemů a nádrží, které mohou být z části zapuštěné do násypu nebo okolního terénu.

Společnost AKVAEL, s.r.o. díky své činnosti ve vodárenství pomáhá úspěšně plnit hlavní funkce, ke kterým jsou vodojemy určeny. Slouží jako zásobníky na vodu nebo na udržování potřebného tlaku ve vodovodní síti. Využívají se také jako požární rezervoáry.

O naší společnosti AKVAEL, s.r.o.

Výstavbě vodojemů – věžových i zemních, se AKVAEL, s.r.o. věnuje už více než 20 let. Jsme předním dodavatelem nejen ve sféře jejich výstavby, ale i v servisu již postavených vodojemů. Zabezpečujeme generální opravy a šetrnou demontáž všech typů vodojemů včetně věžových Aknaglobus a Hydroglobus.

V České republice i na Slovensku si dobré jméno budujeme již od roku 1990. Důkazem úspěchu je množství realizovaných zakázek a spokojených klientů. Přesvědčte se o tom v našich referencích.