Služby

 • Poradenská činnost v oblasti vodojemů
  • zpracování podkladů pro všechny stupně stavebních řízení
  • vypracování projektové dokumentace základových patek vodojemů a nádrží
 • Demontáže stávajících věžových vodojemů
 • Reklamní popisy vodojemů
 • Stožáry a lávky na vodojemy pro montáž antén
 • Služby související s provozem vodojemů:
  • Revize ocelových nádob stabilních - vodojemů.
  • Zaměření svislosti věžových vodojemů.
  • Revize elektroinstalace a hromosvodu.
  • Uzavření smlouvy o trvalém servisu včetně havarijních oprav.
 • Specifikace oprav věžových vodojemů:
  • vyčištění nádrže, odkalení, dezinfekce,
  • vnitřní nátěr nádrže
   • nátěr pro technologickou vodu
   • hygienický atest pro pitnou vodu,
  • vnitřní nátěry dříku,
  • vnější nátěry dříku,
  • u typu HG - napínání kotevních lan, konzervace lan a kotevního zařízení popřípadě výměna lan,
  • výměna potrubí včetně tepelné izolace
  • výměna šoupat a elektroventilů,
  • oprava uvolněného hliníkového opláštění nádrže a doplnění chybějících hliníkových plechů,
  • kompletní dodávky elektrické instalace:
   • automatické hlídání hladiny, ovládání čerpadel plovákovými spínači,
   • montáž topných těles na potrubí ovládané termostatem,
   • kontinuální snímání výšky hladiny s přesností 1 cm včetně zobrazovací jednotky,
   • radiový přenos ovládání a signalizace,
   • výstražné překážkové osvětlení,
  • uvedení vodojemu do svislosti.
 • Povrchové úpravy
  • mobilní tryskání ocelových a betonových konstrukcí zařízením Clemco

V případě Vašeho zájmu o některé naše služby, popřípadě máte-li dotazy k některým, napište nám pomocí odpovědního formuláře popřípadě na e-mail: akvael@akvael.cz.