Věžové

Technický popis:

vodojem26

Věžové vodojemy jsou vyráběny z uhlíkatých ocelí. Dodávají se v objemech od 30 m3 do 2000 m3. Výšku stojanu je možno upravit dle požadavku na velikosti hydrostatického tlaku v odběrném místě. Také je možno provést odběr z nádrže ve dvou výškových úrovních, tzn. stálé zajištění min. množství vody pro požární hydranty.

Uskladněná voda v nádrži a stojan vodojemu je před nepříznivými vlivy okolní teploty chráněn tepelnou izolací a hliníkovým opláštěním. Opláštění je možno provést v několika barevných odstínech. Plochy přicházející do styku s vodou jsou opatřeny nátěrovým systémem pro pitnou nebo užitkovou (popř. teplou) vodu.

Vodojem je vystrojen potrubím dle požadavku na velikosti odběru a to přívodním, odběrným, přepadovým a odkalovacím. Potrubí v nádrži je vždy v provedení nerez tř.17. Potrubí ve dříku je v provedení nerez tř. 17 nebo tlakové PVC, popř. jejich kombinace.

Elektoinstalace vodojemu obsahuje: rozvodnici, vnitřní osvětlení, topné kabely, popř. el. topidlo, hladinové plovákové spínače, napojení na uzemnění, popř. výstražné překážkové osvětlení a kontinuální snímání hladiny.

Věžové vodojemy jsou výpočtově konstruovány pro seismickou odolnost do 8 M.C.S a sílu větru do 140 km/hod.

Příslušenství vodojemu:

  • kotevní prvky do základu
  • vstupní dveře
  • průlezy do nádrže a na střechu
  • žebříky
  • podesty a plošiny
  • potrubí
  • elektroinstalace
  • elektroventily
  • apod.

Orientační velikosti věžových vodojemů.