O vodojemech

Vodojemy mají nezastupitelné místo v jednom z hlavních pilířů vodárenského systému – v krátkodobé akumulaci vody. Některé slouží jako zásobníky na vodu, jiné zabezpečují adekvátní tlak v síti, další zase vyrovnávají rozdíly mezi přítokem a odběrem vody. Nezanedbatelná je jejich úloha v případech, jako jsou požáry nebo poruchy ve vodovodní síti.

Kde bude vodojem postaven, závisí především na jeho účelu. Například, pokud je jeho primární úlohou sloužit jako zásobník pitné vody, měl by být umístěn co nejblíže k místu spotřeby. Svůj podíl na umístění má i typ vodojemu. Například věžové vodojemy se staví na rovinatých územích.

Věžové vodojemy

Tyto vodojemy jsou charakteristické především svojí výškou. Zásobník vody nebo nádrž je umístěný na podpůrné konstrukci. Ta může být vyrobená z oceli, železobetonu nebo dokonce zděná.

Naše společnost AKVAEL, s.r.o. se specializuje i na stavbu věžových vodojemů z uhlíkové oceli. Ty se nejčastěji využívají při akumulaci pitné i užitkové vody a při zásobovacích činnostech, například obcí nebo polnohospodářských závodů. Voda v nich je chráněná tepelnou izolací a hliníkovým pláštěm. Nitro nádrže je ošetřeno vhodnými nátěry.

Přečtěte si více o věžových vodojemech

Zemní vodojemy

Jak už název napovídá, půjde o nádrže, které se drží víc při zemi. Část takovéto stavby se nachází pod zemí ve výkopu, část zase nad úrovní terénu. V závislosti na okolních podmínkách je možné přistoupit i k částečnému zásypu.

AKVAEL, s.r.o. tyto vodojemy vyrábí z uhlíkových nebo nerezových ocelí. Voda v nich je chráněná tepelnou izolací, jejímž základem je hliníkové opláštění. 

Přečtěte si více o zemních vodojemech

Realizace je teprve začátek

Účel i architektonické provedení vodojemů je předurčuje k tomu, že práce na nich výstavbou nekončí. Každý vodojem je potřebné v určitých časových intervalech důkladně prohlédnout a vyčistit, dezinfikovat nádrž, vyměnit nátěr apod.

Servis vodojemů patří mezi samozřejmou součást portfolia AKVAEL, s.r.o. včetně jejich demontáže. Stejně tak nám není cizí poradenská činnost v rámci vodojemů například ve fázi jejich projektování. Kromě toho poskytujeme i další komplexní služby, které zabezpečí bezproblémovou činnost vodojemů na maximálně profesionální úrovni.

Více o tom, co AKVAEL, s.r.o. může udělat pro vodojemy, najdete v sekci Servis a ve Službách.