Beztlakové nádrže

  • akumulační nádrže pro topnou vodu
  • akumulační nádrže pro chladící vodu
  • uskladňovací nádrže
  • nádrže pro sprinklery
  • požární nádrže
  • jímky na dešťovou vodu
  • nádrže na pohonné hmoty jednoplášťové a dvouplášťové