Servis a opravy věžových vodojemů

Každá stavba, vodojemy nevyjímaje, potřebuje pravidelnou údržbu a servis. Společnost Akvael, s.r.o. provádí generální opravy a revize vodojemů typu Hydroglobus, Aknaglobus, HG, AKNA, AK, AKV, VV a ZV včetně vypracování kontrolní zprávy a ocenění na prováděné opravy.

Kontrolní prohlídka: u všech typů věžových vodojemů provádíme kontrolní prohlídky za účelem zjištění stavu a rozsahu poškození včetně zaměření svislosti. Po provedení prohlídky je vypracována zpráva dle jednotlivých bodů (nátěry, potrubí , Al oplechování apod.)a měřící protokol svislosti. Závěrem zprávy je i ocenění jednotlivých položek.
Čistění nádrží: pravidelné čistění nádrže je třeba stanovit na základě Provozního řádu vodojemu zpracovaného dle TNV 755 950, TNV 755 922 a vyhl. 252/204 Sb. Doporučené termíny čištění jsou stanoveny min. 1x za rok. Čištění provádíme tlakovou vodou s následným oplachem dezinfekčním prostředkem.
Hliníkové opláštění nádrže: oprava uvolněného Al opláštění nádrže a tepelných izolací, doplnění chybějících Al plechů a izolace. Opravu provádíme horolezeckou technikou snýtováním Al pechů.foto01 
Nátěr venkovní části sloupu: obnova nátěru se provádí na základě visuelní prohlídky. Před provedením základního nátěru je celý povrch obroušen drátěnými kotouči a následně proveden základní a vrchní nátěr. Na vrchní nátěr používáme kvalitní nátěrové hmoty na ocelové konstrukce odolné povětrnostním vlivům. Před provedením nátěru jsou zatmeleny spoje spojovacích  přírub. Tyto práce provádíme výhradně ze specielně upravených lávek dle průměru sloupu vodojemu, aby byla zajištěna kvalita provedených prací, jak broušení tak i nátěru.foto01  foto02  foto03  foto04  foto05  foto06
Nátěr vnitřní části sloupu: obnova nátěru se provádí na základě visuelní prohlídky. Vnitřní část dříku vyčištěna, mechanicky odstraněny zbytky nečistoty a rzi a následně proveden oplach tlakovou vodou.Na takto očištěnou vnitřní část dříku vodojemu je proveden nátěr s inhibitorem koroze. foto01  foto02  foto03
Nátěr vnitřní části nádrže: nátěry jsou prováděny dvousložkovými epoxidovými hmotami s atestem pro pitnou vodu. V případě poškozených ocelových žebřů uvnitř nádrže provádíme jejich výměnu za nerezové. foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10
Měření svislosti, vyrovnání: je prováděno na základě normy ČSN EN 1090-2+A1 měřícím přístrojem teodolit ZEISS Dahlta 010A. Po zaměření je vystaven měřící protokol. Pokud svislost nevyhovuje předepsané normě provádíme vyrovnání u typů (HG)Hydroglobus a (AK) Aknaglobus
Kotevní lana: u vodojemů typu HG(Hydroglobus) provádíme dopnutí, očistění a konzervaci kotevních lan včetně kotevních a napínacích prvků. Konzervaci kotevních lan provádíme horolezeckou technikou. Po provedení opravy je vystaven měřící protokol svislosti. foto01 foto02 foto03 foto04 foto05
Potrubí: u věžových vodojemů provádíme opravy a výměny potrubí uvnitř dříku (PVC, nerez) včetně tepelné izolace, konzol a výměnu ventilů a klapek. foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09
Elektroinstalace: provádíme opravy popř. kompletní výměnu el. instalace dle ČSN. Součástí vnitřní instalace je osvětlení, popř. výstražné překážkové osvětlení, temperování uvnitř dříku, topné kabely, spínání min. a max. hladiny, kontinuální měření hladiny, popř. výstupy pro telemetrii. Po provedení elektroinstalace je vyhotovena revizní zpráva dle ČSN 331500, ČSN 332000 a vyhl. 73/2010Sb. foto01 foto02 foto03 foto04
Reklamní popisy: pro firmy provádějící reklamní popisy na sloup vodojemu zapůjčujeme specielní elektrickou montážní lávku zajišťující přístup po celém obvodu a výšce.
Demontáže starých vodojemů: provádíme demontáže a následnou likvidaci nevyužitých vodojemů typu (AK) Aknaglobus a (HG)Hydroglobus