Zemní

Technický popis:

Zemní vodojemy a nádrže jsou vyráběny z uhlíkatých nebo nerezových ocelí a dodávány v objemech od 5 m3 do 5000 m3. Velikosti nádrží je možno upravit dle požadavku a prostoru pro umístění. Uskladněná voda v nádrži je před nepříznivými vlivy okolní teploty chráněna tepelnou izolací s hliníkovým opláštěním. Opláštění je možno provést v několika barevných odstínech popř. i z jiného materiálu.

Plochy přicházející do styku s vodou jsou opatřeny nátěrovým systémem pro pitnou nebo užitkovou vodu. U nádrží v provedení nerez tř. 17 se neprovádí vnitřní nátěry. Vodojem je vystrojem nerezovým potrubím tř. 17 dle požadavku na velikosti odběru a to přívodním, přepadovým, odběrným a odkalovacím.

Nádrž je uložena na betonové desce (základu) a je možné ji zapustit do okolního terénu nebo zásypu.

vodojem25

Příslušenství nádrže:

  • žebříky vnější a vnitřní
  • průlezy do nádrže
  • obslužné plošiny
  • potrubí
  • odvzdušnění
  • snímání hladiny